Cançoner‎ > ‎

Seguidilletes

Popular Pais Valencià 


Estes seguidilletes 

qui les ha fetes 

Qui les ha fetes 

estes seguidilletes 

La filla de l'alcalde 

que té pessetes. 

La filla de l'alcalde 

que té pessetes. 

Estes seguidilletes 

qui les ha fetes. 


El retor de la Sarga 

té un matxo pardo 

Té un matxo pardo 

El retor de la Sarga 

Que li dona garrofes 

De cuando en cuando. 

Que li dona garrofes 

De cuando en cuando. 


El retor de la Sarga 

Té un matxo pardo 

A la mar que ten vages 

no'm dones pena, 

No'm dones pena, 

A la mar que ten vages 

Deixa'm farina i oli, 

Diners i llenya. 

Deixa'm farina i oli, 

Diners i llenya. 

A la mar que ten vages 

no'm dones pena. 


Acords senzills: DO SOL7 FA DO7

Comments