Aquesta terra és la nostra terra ♬

Woody Guthrie (This land is your land)

Aquesta terra és la nostra terra,

de la muntanya fins a la vall.

De dalt del cel al fons del mar,

tot això és nostre de veritat.

Déu va passar-hi en primavera

i tot cantava al seu pas,

i canta encara la terra entera

i canta que cantaràs.

Tant si fa bo com si hi ha tempesta,

tant si fa fred com si el sol crema,

tant si fa vent com si està encalmat,

tot això és nostre de veritat.

I és nostre el cel, i és nostre el mar,

i aquests turons i aquesta vall,

les oliveres i els camps d'arròs.

Tot això és nostre de veritat.

Una barrera vol aturar-me

i em diu que no es pot passar

però no diu res a l'altra part

Tot això és nostre de veritat.

Cap ser vivent podrà aturar-me

que el meu camí és net i lliure

cap ser vivent podrà fer-me canviar

Tot això és nostre de veritat.

This land is your land, this land is my land

From California to the New York Island

From the Redwood Forest

to the Guit Stream waters

This land was made for you and me.

Acords senzills: DO FA SOL7 LAm DO7