Dies de festa ♬

Josep Bo

Per les festes de Sant Jaume, teníem l'arròs birbat

la garriga ben llaurada i el blat tot arreplegat.

feien bous a la boquera i teníem la il'lusió,

com hi havia poca feina, d'aprofitar l'ocasió.

Prepara'l carro, ben entoldat, cavall o egua, ben adornat,

los entaulats i les cadires per a sentar-se xicots i xiques,

per la Mallada, venen cantant, la tonadeta de tots los anys,

qui va inventar-la, mai se sabrà, algun artista que ja no està.

Quan anirem a la Cava, quan anirem a la Cava,

ja no mos coneixeran, que es pensaran que som moros,

que venim de Tetuán.

Avui com fa tan bona hora i el dia es presenta clar,

mos farem una paella, a la vora de la mar.

farem un feix de llenya, la guitarra i un porró

i com tots estem de festa, passarem un dia bo.

Prepara'l carro, ben entoldat, cavall o egua, ben adornat,

los entaulats i les cadires per a sentar-se xicots i xiques,

pel riuet fondo, venen cantant, la cançoneta de tots los anys,

qui va inventar-la, mai se sabrà, algun artista que ja no està.

Acords senzills: SOLm DOm RE SOL DO RE7