Els Cigalons de Canalda

Popular del Pirineu

Versió PDF

Adéu siau, cigalons,

borrasqueros de Canalda;

lo Tolleuda, lo Manel,

lo Llop, que els acompanyava.

Lo Tolleuda, lo Manel,

lo Llop, que els acompanyava;

adéu siau, cigalons,

borrasqueros de Canalda.

Lo Llop se’n feia el valent,

tras dels altres caminava;

anaven tocant los ballets

amb una canya esquerdada.

Anaven tocant los ballets

amb una canya esquerdada;

lo Llop se’n feia el valent,

tras dels altres caminava.

Argelagues, romanins

i foscor de matinada;

tornaven los cigalons

de la festa de Canalda.

Tornaven los cigalons

de la festa de Canalda;

argelagues, romanins

i foscor de matinada.

Aiguardent i gots trencats

i el músic que no parava;

flabiol i tamboret

i aquell bot mai s’acabava.

Flabiol i tamboret

i aquell bot mai s’acabava;

aiguardent i gots trencats

i el músic que no parava.

Adéu siau, cigalons,

borrasqueros de Canalda;

lo Tolleuda, lo Manel,

lo Llop, que els acompanyava.

Lo Tolleuda, lo Manel,

lo Llop, que els acompanyava;

adéu siau, cigalons,

borrasqueros de Canalda.