Havaneres valencianes ♬

Popular

Si a la pedrera anàrem,

el que faríem primer de tot,

és dir-li a Maria que mos posara un got o dos;

Si no en tenim prou,

Ii'n farem posar més;

ja l'hi pagarem,

ja l'hi pagarem

quan tingam diners.

Posa'm un got o dos o tres,

per a nosaltres

per als demés.

A les palmeres mo n'anirem

mo n'anirem,

si voleu vindre, si voleu vindre.

Un xic moreno també vindrà,

també vindrà,

si no és moreno, no ballarà.

Si te pregunten si saps ballar,

que sí senyor, que no senyor,

a mi "me gusta ser bailaor".

A les palmeres

mo n'anirem,

mo n'anirem,

si voleu vindre, si voleu vindre.

Jo tinc una peixcatera

que agarra gamba a volantí,

s'agarra de la cistella

i els dos de parella

se'n van per ahí:

"Pagell qui en compra,

qui en compra pagell,

pagell qui en compra,

que el porte fresquet".

"Pagell qui en compra,

qui en compra pagell,

pagell qui en compra,

pagell qui en compra,

que el porte fresquet".

Acords senzills: LA MI RE