Jotes de ronda

Popular País Valencià

Eres perdiueta, eres perdiueta

que piques i voles

eres més bonica, eres més bonica

que totes les dones.

Eres perdiueta, eres perdiueta

que voles i piques,

eres més bonica, eres més bonica

que totes les xiques.

Et vull, et vull, et vull i et voldré

perquè eres guapeta i amb tu em casaré

Està esta nit per eixir

el guitarró volander

qui s'atrevixca a parar-lo

es deu confessar primer.

Si em pose a cantar cançons

ne cantaré més de mil,

que les porte a la butxaca

lligadetes en un fil.

Si tu toques i jo cant

vol dir que mos entenem

i tot el camí que feim

serà per anar endavant.

Tres portes tinc a ca meva

obertes a tots els vents:

la que està oberta per tu

l'altra per la bona gent.

Acords senzills: LA MI