La desgràcia d'un pobre home

La desgràcia d'un pobre home

té una filla per casar,

namorada d'un gitano

no la pot desoblidar.

Escolta filla meva

dos paraules te'n vull dir,

per l'ofici de gitano

molt bé t’en poden venir.

Tu n'estàs avesadeta

a dormir amb bon matalàs,

casadeta amb un gitano

a la palla dormiràs.

Si a la palla haig de dormir

res se me'n importa a mi,

si el meu cor sempre desitja

un gitano per marit.

Tu n'estàs avesadeta

A portar-ne rics vestits,

casadeta amb un gitano

portaràs parracs sorgits.

Si parracs haig de portar

Res se me'n importa a mi...

Tu n'estàs avesadeta

a portar-ne uns bons calçats,

casadeta amb un gitano

ben descalçadeta iràs.

Si descalça haig d'anar

Res se me'n importa a mi...

Tu n'estàs avesadeta

a cuinar-ne uns bons guisats,

casadeta amb un gitano

cuinaràs gossos i gats.

Si gossos haig de cuinar.

Res se me'n importa a mi...

Tu n'estàs avesadeta

a menjar-ne uns bons bocins,

casadeta amb un gitano menjaràs rucs i pollins.

Si pollins haig de menjar

Res se me'n importa a mi...

Tu n'estàs avesadeta

anar-ne a missa major,

casadeta amb un gitano

no veuràs mai més rector.

Si mai mes veuré rector

Res se me'n importa a mi...

Ja vindran mercats i fires

tu també hi hauràs d'anar

Casadeta amb un gitano

amb el cistelló al braç.

Si amb cistelló haig d'anar

res se me'n importa a mi,

jo estic boja pel gitano i el

gitano boig per mi,

jo estic boja pel gitano

i el gitano boig per mi.

Acords senzills: DO DO7 FA