Pere de la mel

Popular

El vi el poden,

Pere de la Mel ja el poda,

podint podant el vi,

Pere de la Mel ja el poda el vi.

El vi l'ensofren,

Pere de la Mel l'ensofra,

ensofrint ensofrant el vi,

Pere de la Mel ja ensofra el vi.

El vi ja el cullen,

Pere de la Mel ja el cull,

collint collant el vi,

Pere de la Mel ja el cull el vi.

El vi el carreguen,

Pere de la Mel carrega,

carreguint carregant el vi,

Pere de la Mel carrega el vi.

El vi l'emboten,

Pere de la Mel l'embota,

embotint embotant el vi,

Pere de la Mel ja embota el vi.

El vi se'l beuen,

Pere de la Mel se'l beu,

bevint bevent el vi,

Pere de la Mel ja es beu el vi.

Acords senzills: RE LA SOL