Seguidilletes

Popular Pais Valencià

Estes seguidilletes

qui les ha fetes

Qui les ha fetes

estes seguidilletes

La filla de l'alcalde

que té pessetes.

La filla de l'alcalde

que té pessetes.

Estes seguidilletes

qui les ha fetes.

El retor de la Sarga

té un matxo pardo

Té un matxo pardo

El retor de la Sarga

Que li dona garrofes

De cuando en cuando.

Que li dona garrofes

De cuando en cuando.

El retor de la Sarga

Té un matxo pardo

A la mar que ten vages

no'm dones pena,

No'm dones pena,

A la mar que ten vages

Deixa'm farina i oli,

Diners i llenya.

Deixa'm farina i oli,

Diners i llenya.

A la mar que ten vages

no'm dones pena.

Acords senzills: DO SOL7 FA DO7